Úvodní strana

Image
Fotky 2.12.

Prohlášení ČSSBBS proti válce na Ukrajině

Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z.s., v jejímž rámci pracuje Český komitét slavistů, Český národní komitét balkanistů a Český národní byzantologický komitét, se připojuje k mezinárodní vlně solidarity s obyvateli Ukrajiny, kteří jsou trýzněni bezprecedentním útokem ruských vojsk.

Důrazně a kategoricky odsuzujeme všechny akty agrese a projevy mocenské zvůle politického vedení Ruské federace, které vedly k vojenskému útoku na nezávislou Ukrajinu. S plným vědomím odpovědnosti za objektivní obraz vztahů mezi slovanskými národy a jejich tradic vyjadřujeme krajní znepokojení nad skutečnosti, že nelidské činy, jež agresi provázejí, jsou prováděny s neskonalou brutalitou bez sebemenšího ohledu na základní lidské hodnoty a potřeby civilních obyvatel. Je krajně znepokojující, že v důsledku toho ztrácejí tisíce nevinných lidí domovy, přicházejí o rodinu a vlast, značné jsou i jejich ztráty na životech.

Zároveň si vážíme osobní statečnosti občanů Ruské federace a Běloruska, kteří i přes hrozbu tvrdých postihů veřejně odsuzují ruskou agresi na Ukrajině.

Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z.s., vyjadřuje všestrannou podporu bránícímu se ukrajinskému lidu a jeho touze po svobodě a nezávislosti.

Ukrajinští přátelé, jsme na vaší straně. Všemi dostupnými prostředky vás podporujeme a snažíme se vám maximálně pomoci.

 

Deklarace Českého komitétu slavistů s možným vyjádřením podpory zde.

Vedení a struktura společnosti

Vedení a výbor společnosti 

doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.předseda
Mgr. Václav Čermák, Ph.D.místopředseda
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.  – pokladník 
PhDr. Karolína Skwarska, Ph.D.tajemnice
doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc.
doc. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D.
Mgr. Pavla Gkantzios Drápelová, Ph.D.

6.10.2022

Revizorka účtu

Mgr. Jana Šlechtová

Sídlo a korespondenční adresa

Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s.
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
Valentinská 1
110 00  Praha 1

e-mail: cssbbs@slu.cas.cz 
             cks@slu.cas.cz

IČO: 06328784
č.ú.: 569149002/5500

 

Valná hromada členů Společnosti

Nejvyšším orgánem společnosti je schůze všech jejích členů – valná hromada, která se schází minimálně jednou do roka.

Poslední valná hromada ČSSBBS se konala 3. 11. 2023 ve Slovanském ústavu AV ČR + on-line.

Aktuálně

26.4.-25.10.2024, Praha; 1.11.-29.11.2024 Brno

Výstava Růžena Dostálová (22. 4. 1924 – 18. 9. 2014)

Pozvánka

 

Plánované akce

25.-26. září 2024, Praha

Výzvy a aktuální otázky českých slavistických bádání. Jazyk – literatura – historie – archeologie – etnologie – dějiny umění

mezinárodní vědecká konference

Bližší informace

Přihlášky je možné zasílat až do 27. srpna 2024!


24.-25. října 2024, Praha + on-line

Výzkum valence ve slovanských zemích včera a dnes

mezinárodní konference


5.-7. prosince 2024, Praha, FF UK

Konference mladých slavistů XVIII. Hegemonie ve slovanském areálu

Více informací

Stránky konference

Přihláška

Uspořádané akce

2024

11. června 2024, Praha + on-line

Setkání českých paleoslovenistů 2024

Více informací

Záznam přednášek je dostupný na Youtube kanálu Slovanského ústavu AV ČR.


7. června 2024, Brno

13. byzantologický den, edice "junior"

Pozvánka


8.-9. dubna 2024, Brno

IX. kroatistická setkání v Brně

Program


26.-27. března 2024 on-line

konference Slavica iuvenum

pořadatel: Katedra slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity


29. února 2024, Praha + on-line

Stratis Papaioannou: The Synaxarion of Constantinople of Historiography

Přednáška 


2023:

7.-8. prosince 2023, Praha

Konference mladých slavistů XVII: Fenomén druhořadosti a okrajovosti ve slovanském areálu 

Program

Anotace referátů


1. prosince 2023, Praha

12. byzantologický den

Program


10.-11. listopadu 2023, Praha

Balkánský expres

7. mezinárodní balkanistická konference

Bližší informace

Program a abstrakty


9. listopadu 2023, Brno

Ruská (nejen) politická reforma: realita a fikce

Mezinárodní konference

Pozvánka

Program

Program_anglicky


8. listopadu 2023, Brno

Neuniverzitní slavistický výzkum v Brně

Workshop

Program


19.-20. října 2023, Praha

Slovanské dialekty v době digitálních technologií. Nářeční prameny a jejich současné zpracování

Mezinárodní vědecká konference

Program


18.-20. září 2023, Praha

Zasedání Komise pro gramatickou stavbu slovanských jazyků při Mezinárodním komitétu slavistů

Program

Abstrakty


19. května 2023, Praha

11. byzantologický den

Program

Abstrakty


18. května 2023, Brno

Etymologický slovník jazyka staroslověnského očima autorů a uživatelů

kulatý stůl

Pozvánka


3. dubna 2023, Brno

Překládání z jihoslovanských literatur: česká perspektiva

tematické balkanistické odpoledne

Pozvánka


30.-31. března 2023, on-line

Synsémantické slovní druhy ve slovanských jazycích

Program

Abstrakty


28.-29. března 2023, on-line

Slavica iuvenum

více informací: https://ff.osu.cz/slavicaiuvenum/


2022:

1.–2. prosince 2022 FF UK Praha, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

Konference mladých slavistů:  Slované: nacionalismus a národní stereotypy

Program - aktualizovaný 29.11.2022


9. listopadu 2022, Brno

Východní Evropa včera a dnes: aktuální výzvy, otázky a úkoly českých bádání o dějinách a kultuře východní Evropy

Eastern Europe Before and Now: Contemporary Challenges, Questions and Directions of Czech Research of History and Culture of Eastern Europe

Program

Anotace


9. listopadu 2022, 17: 30 hod., Brno, Literární kavárna Academia, Nám. Svobody 13

Prezentace knih Impérium – stát – společnost. Proměny Ruska v 18. stoletíPoloostrov Krym: od křižovatky kultur k ruské kolonii
Ne-svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a v kulturních dějinách


 21. října 2022, Brno

10. byzantologický den


20. května 2022, 14 hod., Praha a on-line

9. byzantologický den

Program a abstrakty


11. května 2022, 10:30 hod., Slovanský ústav AV ČR

Языковые контакты на польско-белорусском пограничье

přednáška dr Katarzyny Konczewské (PAN v Krakově)


2021:

12. – 13. listopadu 2021 Praha

Balkan Express 2021

6. mezinárodní konference balkánských studií


20. – 22. října 2021, Brno    

Ne-svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a v kulturních dějinách       

mezinárodní vědecké sympozium 

Sborník abstraktů

Program 

Program English


19. října 2021, Praha

Otázka genetického zaradenia báčskej rusínčiny

přednáška Siniši Habijance

Pozvánka 


1. října 2021, Olomouc

8. byzantologický den

Program a abstrakty


28. května 2021, on-line

7. byzantologický den

Program

Abstrakty


2020:

31. března – 1. dubna 2020, Ostrava

Slavica iuvenum XXI

Mezinárodní vědecká konference


10. února 2020, Praha 

Krymská nota v tvorbě Lesji Ukrajinky a Zinajidy Tulub: Krym jako mnohovrstevnatý literární topos / Кримська аура в творчості Лесі Українки та Зінаїди Тулуб: багатовимірність літературного топосу

Přednáška Larissy Cybenko


2019:

2. prosince 2019, Praha 

Ruská emigrace v meziválečném Československu

Přednáškový blok s diskusí


25. listopadu 2019, Praha

Slovanství nebo slovanská vzájemnost? Realita a fikce: ideje, ideologie či spolupráce ve 20. a 21. století (pohled historický, filologický a kulturněhistorický)

Slavistické diskusní odpoledne


8. – 9. listopadu 2019, Praha

Balkan Express

5th International Balkan Studies Conference


1. listopadu 2019, Brno

6. byzantologický den


3. října 2019, Pardubice

Rusko ve 20. století - kontinuita a diskontinuita

Program

Abstrakty


11. – 12. září 2019, Ružomberok

Kult v dejinách

Program

Abstrakty


25. června 2019, Brno

1. slavistický den: kulatý stůl Teorie a praxe české etymologické lexikografie

Zasedání k nedožitým devadesátinám Evy Havlové a k 30. výročí vydání prvního sešitu Etymologického slovníku jazyka staroslověnského


31. května 2019, Praha

5. byzantologický den


11. – 12. dubna 2019, Praha

Nářeční lexikum v pomezních oblastech. Historie, současnost, perspektivy
Mezinárodní dialektologická konference


26. – 27. března 2019, Ostrava

Slavica iuvenum - Mezinárodní setkání mladých slavistů


19. března 2019, Praha

Корпусные исследования вариантов карпаторусинской речи: квантитативный анализ образования прошедшего времени  

Přednáška Achima Rabuse


28. února – 1. března 2019, Praha

Nahé jsou všecky národy bez knih
Mezinárodní paleoslovenstická konference při příležitosti 1150. výročí úmrtí sv. Konstantina-Cyrila a vzpomínce nedožitých 90. narozenin doc. Zoe Hauptové


2018:

5. listopadu 2018, Praha

If it were not for the Tito-Stalin Split...Samuil Bernštejn´s unrealized version of the Macedonian Literary Language (a story told by an unpublished manuscript)

Přednáška Motoki Nomachiho


1. – 2. listopadu 2018, Praha

XIV. ročník Konference mladých slavistů: ,,Střední, jižní a východní Evropa a rok 1918: společenské a mezinárodní souvislosti"


12. října 2018, Praha

4. byzantologický den


25. – 26. června 2018, Praha

Krim – historische, kulturelle und literarische Reflexionen / Krym – historické, kulturní a literární reflexe 

Konference v rámci programu Strategie AV21 – Evropa a stát. Mezi barbarstvím a civilizací


30. května – 1. června 2018, Praha

Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes

Mezinárodní konference


25. května 2018, Praha

3. byzantologický den


10. dubna 2018, Kutná Hora

Mezinárodní konference Ruská revoluce a Západ


27. – 28. března 2018, Ostrava

Slavica iuvenum – 19. mezinárodní setkání mladých slavistů


5. – 7. února 2018, Praha

Proměny české slavistiky po roce 1989

 

Image
Fotky 2.12.

Mezinárodní spolupráce

Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia má řádné zastoupení v těchto mezinárodních organizacích a sdruženích:

 

 

Sekce a komitéty

V rámci Společnosti pracují tři sekce podle odborného svých členů. Součástí sekcí jsou také tři národní komitéty: Český komitét slavistů, Český národní komitét balkanistů a Český národní komitét byzantologů, které zastupují českou vědeckou komunitu v těchto oborech ve vztahu k domácím i zahraničním odborným společnostem, např. Mezinárodní komitét slavistů, Mezinárodní asociace byzantských studií a Mezinárodní asociace pro studium jihovýchodní Evropy.