Úvodní strana

  • The Czech Society for Slavonic, Balkan and Byzantine Studies (CSSBBS) is an autonomous, voluntary, non-political and non-profit scientific society. Its main objective is to promote the study of the languages, literature, history, culture, archaeology, ethnology and art of Central, Eastern and Southeastern Europe, with special emphasis on Slavonic, Balkan and Byzantine studies. Its activities are organized into sections and committees that coordinate collaboration with national and international scientific societies and associations of similar professional orientation.
Image
Fotky 2.12.

Vedení a struktura společnosti

Vedení a výbor společnosti

doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.předseda
Mgr. Václav Čermák, Ph.D.místopředseda
Mgr. Petra Melichar, PhD.tajemnice
PhDr. Karolína Skwarska, Ph.D.pokladník
doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc.
doc. Mgr et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.

Revizorka účtu

Mgr. Jana Šlechtová

Sídlo a korespondenční adresa

Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s.
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i,
Valentinská 1,
Praha 1, 110 00
Česká republika
e-mail: cks@slu.cas.cz

Valná hromada členů Společnosti

Nejvyšším orgánem společnosti je schůze všech jejích členů – valná hromada, která se schází minimálně jednou do roka. Nejbližší zasedání v roce 2018 bude včas upřesněno.

Vedení a struktura společnosti

Vedení a výbor společnosti

doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.předseda
Mgr. Václav Čermák, Ph.D.místopředseda
Mgr. Petra Melichar, PhD.tajemnice
PhDr. Karolína Skwarska, Ph.D.pokladník
doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc.
doc. Mgr et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.

Revizorka účtu

Mgr. Jana Šlechtová

Sídlo a korespondenční adresa

Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s.
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i,
Valentinská 1,
Praha 1, 110 00
Česká republika
e-mail: cks@slu.cas.cz

Valná hromada členů Společnosti

Nejvyšším orgánem společnosti je schůze všech jejích členů – valná hromada, která se schází minimálně jednou do roka. Nejbližší zasedání v roce 2018 bude včas upřesněno.

Plánované akce

10. dubna 2018, Kutná Hora, Dačického dům

Mezinárodní konference Ruská revoluce a Západ


25. května 2018, Praha

3. byzantologický den


30. květen – 1. červen 2018 Praha

Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes


25.–26. června 2018 Praha

Krim – historische, kulturelle und literarische Reflexionen / Krym – historické, kulturní a literární reflexe 

konference v rámci programu Strategie AV21 – Evropa a stát. Mezi barbarstvím a civilizací)


Aktuálně

 

 

Uspořádané akce

5. – 7. únor 2018, Praha

Proměny české slavistiky po roce 1989


27. – 28. březen 2018, Ostrava

Slavica iuvenum – 19. mezinárodní setkání mladých slavistů


 

Image
Fotky 2.12.

Mezinárodní spolupráce

Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia má řádné zastoupení v těchto mezinárodních organizacích a sdruženích:

Sekce a komitéty

V rámci Společnosti pracují tři sekce podle odborného svých členů. Součástí sekcí jsou také tři národní komitéty: Český komitét slavistů, Český národní komitét balkanistů a Český národní komitét byzantologů, které zastupují českou vědeckou komunitu v těchto oborech ve vztahu k domácím i zahraničním odborným společnostem, např. Mezinárodní komitét slavistů, Mezinárodní asociace byzantských studií a Mezinárodní asociace pro studium jihovýchodní Evropy.

Zápisy z jednání vedení společnosti, valné hromady, zpráva o hospodaření