Český národní komitét balkanistů

Složení ČNKB 

předseda: František Šístek, M. A., Ph.D. (Historický ústav AV ČR, Praha)

místopředseda: Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (Filozofická fakulta MU, Brno)

tajemník: doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., pobočka Brno)

členové:

PhDr. Dana Bittnerová, CSc. (Fakulta humanitních studií UK, Praha)
PhDr. Marcel Černý, Ph.D. (Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. / Filozofická fakulta UK, Praha)
doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. et Ph.D. (Filozofická fakulta UK, Praha)
PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Pardubice)

Organizační a jednací řád ČNKB

Organizační a jednací řád ČNKB

Plánované akce

10.-11. listopadu 2023

Balkan Express

7. mezinárodní balkanistická konference

 

Uspořádané akce

3. dubna 2023, Filozofická fakulta MU, Arna Nováka 1, Brno, místnost D22

tematické odpoledne PŘEKLÁDÁNÍ Z JIHOSLOVANSKÝCH LITERATUR: ČESKÁ PERSPEKTIVA

Pozvánka