Úvodní strana

Vedení a struktura společnosti

Vedení a výbor společnosti

doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.předseda
Mgr. Václav Čermák, Ph.D.místopředseda
Mgr. Petra Melichar, PhD.tajemnice
PhDr. Karolína Skwarska, Ph.D.pokladník
doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc.
doc. Mgr et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.

Revizorka účtu

Mgr. Jana Šlechtová

Sídlo a korespondenční adresa

Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s.
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
Valentinská 1
Praha 1, 110 00
Česká republika
e-mail: cssbbs@slu.cas.cz 
             cks@slu.cas.cz
č.ú.: 569149002/5500

 

Valná hromada členů Společnosti

Nejvyšším orgánem společnosti je schůze všech jejích členů – valná hromada, která se schází minimálně jednou do roka. Poslední zasedání proběhlo 12.10.2018. 

Mezinárodní spolupráce

Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia má řádné zastoupení v těchto mezinárodních organizacích a sdruženích:

 

  • Program XVI. mezinárodního sjezdu slavistů 

http://mks2018.fil.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/06/Program_XVI_medjunarodnog_kongresa_slavista.pdf

Plánované akce

28. února – 1. března 2019, Praha

„Nahé jsou všecky národy bez knih“.
Mezinárodní paleoslovenstická konference při příležitosti 1150. výročí úmrtí sv. Konstantina-Cyrila a vzpomínce nedožitých 90. narozenin doc. Zoe Hauptové.

11. - 12. dubna. 2019, Praha

,,Nářeční lexikum na pohraničí"
Mezinárodní dialektologická konference.

Uspořádané akce

5. – 7. únor 2018, Praha

Proměny české slavistiky po roce 1989


27. – 28. březen 2018, Ostrava

Slavica iuvenum – 19. mezinárodní setkání mladých slavistů


10. dubna 2018, Kutná Hora, Dačického dům

Mezinárodní konference Ruská revoluce a Západ


25. května 2018, Praha

3. byzantologický den


30. květen – 1. červen 2018 Praha

Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes


25.–26. června 2018 Praha

Krim – historische, kulturelle und literarische Reflexionen / Krym – historické, kulturní a literární reflexe 

konference v rámci programu Strategie AV21 – Evropa a stát. Mezi barbarstvím a civilizací)


1.-2. listopadu  2018, Praha

XIV. ročník Konference mladých slavistů - ,,Střední, jižní a východní Evropa a rok 1918: společenské a mezinárodní souvislosti"


5. listopadu 2018, Praha

Motoki Nomachi:  If it were not for the Tito-Stalin Split...Samuil Bernštejn´s unrealized version of the Macedonian Literary Language (a story told by

an unpublished manuscript)


 

Sekce a komitéty

V rámci Společnosti pracují tři sekce podle odborného svých členů. Součástí sekcí jsou také tři národní komitéty: Český komitét slavistů, Český národní komitét balkanistů a Český národní komitét byzantologů, které zastupují českou vědeckou komunitu v těchto oborech ve vztahu k domácím i zahraničním odborným společnostem, např. Mezinárodní komitét slavistů, Mezinárodní asociace byzantských studií a Mezinárodní asociace pro studium jihovýchodní Evropy.